Lojistik çeşitleri

example graphic

Lojistik çok çeşitli bir kavramdır aşşağıda lojistik çeşitlerinden örnekler vermeye çalıştık lojistik çeşitlerinden önce lojistik nedir sayfamızıda incelemenizi öneriririz.
Biz sizlere bugün 4 çeşit lojistikten bahsedeceğiz. Geri dönüş lojistiği (ters lojistik) , dağıtım lojistiği , üretim lojistiği ve tedarik lojistiği olmak üzere 4 ana maddede inceleyeceğiz lojistik çeşitlerini
Biz sizlere genel hatlarından bahsedeceğiz burada yoksa lojistik çeşitleri saymakla bitmeyecek kadar geniş bir yelpazededir.
Geri dönüş lojistiği
Geri dönüş lojistiği planlama , uygulama , kontrol , envarter süreçleri , nihai ürünler , hammaddenin maliyet etkisi ve ilgili bilgilerin tüketim noktasından başlangıç noktasına tekrar değer kazanma ve uygun bir şekilde elden çıkarma amacıyla işleyen süreç olarak nitelendirilebilir.
Dağıtım lojistiği
Üretim aşamasının tamamlanarak ürünlere pazara ve müşterilere dağıtılması aşamasını ifade etmektedir. Bu süreçte üretilen ürünlere fiziki dağıtım kanalları ile ya pazara ya da direk müşteriye ulaştırılır.
Üretim lojistiği
Üretim endüstrilerine yönelik kulllanılan, işletmelerinde içerisinde yer alan bütün mal akışlarının ve onlara ait bilgi akışlarının planlanması, kontrolü ve yönetimini kapsar. Üretim öncesi lojistik, üreticilerden ürünlerin toplanarak, stoklanması, müşterilere dağıtılmasını sağlayan sistemin işlemesine yönelik faaliyetler bütünü olarak nitelendirilebilir.
Tedarik lojistiği
Herhangi bir işletmeye değer katan temel işlevleri içermektedir. Daha geniş bir tanımla materyallerin tedarikçiden üreticiye, depo ve perakende ambarlarına girişinin planlanması ve ürün akışı sağlanması ile tedarik zinciri çerçevesinde düzenlenen faaliyetlerin bütünü olarak tanımlanabilir.