3pl nedir üçüncü parti lojistik nedir

example graphic

Zaman lojistik olarak bugün sizlere 3pl nedir üçüncü parti lojistik nedir sorularının cevabını vermeye çalışacağız. Zaman lojistik 3pl hizmeti vermektedir. Türkiyenin 81 ilinde şube ve acenta ağı olan nadir firmalardan biridir zaman taşımacılık.
Lojistikte dış kaynak kullanımındaki sürece verilen ada 3pl denilir. Bu kavramı biraz daha anlaşılır hale getirmek için neden 3 sayısının kullanıldığını ifade etmekte yarar var: Burada birinci olan gönderici, ikinci olan alıcı, üçüncü olan ise her iki firma arasında köprü vazifesi gören konusunda uzman lojistik firmasıdır. İşte maliyet ve verimlilik gibi sebeplerle lojistik işinin bir kısmının veya tamamının devredildiği yer üçüncü firmadır ve bu nedenle ismi 3PL dir. Mesela gönderici A firması, alıcı B firmasıdır. A firmasının B firmasına göndereceği ürünlerin nakliyesini P firması yapıyordur. Burada bahsi geçen P firması, A ve B firmalarının haricinde üçüncü bir firmadır ve bu sebeple bu işlemde 3 PL’nin varlığından bahsedilir
işletmelerin lojistik faaliyetlerinde dış kaynak kullanmak suretiyle gerçekleştirdikleri faaliyetler 3 Parti Lojistik 3PL olarak adlandırılmaktadır.
Tanım içerisinde yer alan üçüncü kavramının daha rahat anlaşılabilmesi açısından birinci ve ikinci parti kavramlarının da açıklanması gerekir.

Birinci Parti: İmalatçı pazarlamacı perakendeci veya gönderici

ikinci Parti: Birinci partinin doğrudan müşterisi tedarikçisi konumundaki işletme

Üçüncü Parti: Lojistik aracılar taşıma işleri organizatörü hizmet sağlayıcı taşıyıcı depolama işletmecisi vb.

Dördüncü Parti: Lojistik ürün ve bilgi akış süreçlerini koordine ve entegre eden işletme.
Lojistik hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız.